Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 130 od 27.12.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O NAČINU SUFINANSIRANJA PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE, SPECIJALIZOVANIH JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE, IMENOVANJE POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA CIVILNE ZAŠTITE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA PRIVATIZACIJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "RADIO BARAJEVO" DOO ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU RADA I POSTOJANJA I BRISANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA PALILULA-INVEST BEOGRAD (PALILULA) I PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA PALILULA-INVEST BEOGRAD (PALILULA) OD STRANE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA JKP "10. OKTOBAR" BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VD DIREKTORA JKP "10. OKTOBAR" BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 130/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex