Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 13/2022 od 11.02.2022.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU FASADNE STOLARIJE I SOBNIH VRATA ZA POTREBE KBC ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA POKRIVANJE KAPELE BAKROM, IZRADU GRANITNIH STEPENICA I PRILAZA U HRAM I ZAMENU DELA DOTRAJALE STOLARIJE NA HRAMU SVETOG TRIFUNA U MALOM MOKROM LUGU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA NA FASADI OBJEKTA POLICIJSKE STANICE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O IZDVAJANJU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA NABAVKU FASADNE STOLARIJE ZA POTREBE HRAMA POKROVA PRESVETE BOGORODICE NA ZVEZDARI ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O VERIFIKACIJI PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA FILMSKOG FESTIVALA "ZVEZDARSKE OTVORENE NOĆI FILMSKIH AVANTURA - ZONFA" ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 13/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex