Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 128/2020 od 27.11.2020.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • ODLUKA O USVAJANJU DOPUNE PROGRAMA GASIFIKACIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • ODLUKA O VISINI NAKANDE ZA RAD PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KULTURNE USTANOVE "GALERIJA'73" ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • ODLUKA O DODELI NAGRADE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA "MATIJA BAN" ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU TRI ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VASA ČARAPIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 128/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex