Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 127 od 26.12.2018.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU FINANSIRANJA PROJEKATA, AKTIVNOSTI ILI PROGRAMA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA IZ OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U OBLASTI SPORTA SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA PROJEKATA UDRUŽENJA SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA FINANSIRANJA I SUFINANSIRANJA PROJEKATA U OBLASTI KULTURE SREDSTVIMA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA DESPOTU STEFANU LAZAREVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE ČUKARICA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA GASIFIKACIJE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC I IZBORU STRATEŠKOG PARTNERA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM PARKIRALIŠTIMA "PARKING SERVIS MLADENOVAC", MLADENOVAC, ISPRED OSNIVAČA ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PODIZANJE SPOMENIKA DESPOTU STEFANU LAZAREVIĆU U GRADSKOM PARKU U MLADENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 127/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex