Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 125 od 24.12.2018.)


 • KADROVSKI PLAN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JEDNOKRATNOM ODRICANJU OD NAKNADA ZA RAD ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O NAČINU FINANSIRANJA PROGRAMA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA HUMANITARNE FONDACIJE "SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 125/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex