Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 124 od 12.11.2020.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA,ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA USTANOVE NARODNI UNIVERZITET "BOŽIDAR ADŽIJA" - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU O PRVOJ IZMENI CENOVNIKA USLUGA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 124/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex