Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 123/2022 od 29.12.2022.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • ODLUKA O STAVLJANJU VAN UPOTREBE MESNOG GROBLJA U MEDOŠEVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU GROBLJA "LAZAREVAC 2" ZA SAHRANJIVANJE I O NAČINU NJEGOVOG KORIŠĆENJA ZA PRESELJENJE MESNOG GROBLJA U MEDOŠEVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA STATUTA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA KULTURU LAZAREVAC SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA PERIOD 1. JANUAR - 31. DECEMBAR 2023. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU LAZAREVCA ZA KORIŠĆENJE SUBVENCIJA IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE LAZAREVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex