Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 123 od 24.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2018)
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU MAŠINSKOG DELA KUĆNIH GREJNIH INSTALACIJA U GREJNOJ SEZONI 2018./2019. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI IZNOSA TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA STAMBENIH ZGRADA OD STRANE JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 123/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex