Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 120/2022 od 28.12.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU TAKMIČENJA UČENIKA U RECITOVANJU "KRALJEVSTVO POEZIJE" O IZMENI ODLUKE O USTANOVLJAVANJU TAKMIČENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • ODLUKA O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRAČAR U 2023. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • REŠENJE O UDALJENJU SA RADA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex