Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 120 od 27.10.2020.)


  • ODLUKA O ČETVRTOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2020)
  • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2020)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2020)
  • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 120/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex