Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 12/2022 od 11.02.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JP "POSLOVNI CENTAR - VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex