Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 119/2022 od 28.12.2022.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ZNAČAJNIM DATUMIMA KOJE PROSLAVLJA - OBELEŽAVA GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LOKACIJU UZ ŠARPLANINSKU ULICU GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)
  • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA UČITELJSKE ULICE GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)
  • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LOKACIJU UZ ŠARPLANINSKU ULICU, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)
  • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA UČITELJSKE ULICE, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex