Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 117/2020 od 19.10.2020.)


 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA SUBVENCIJE IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ZASTUPNIKA IZDVOJENOG ORGANIZACIONOG DELA - OGRANKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 117/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex