Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 116/2022 od 28.12.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU I UTVRĐIVANJU PODRUČJA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • KADROVSKI PLAN UPRAVE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 116/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex