Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 115/2022 od 27.12.2022.)


 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGE GREJANJA ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA KOJE PRUŽA JP "TOPLIFIKACIJA" ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O SEDMOJ IZMENI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O UPRAVI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU ŽELEZNIČKE PRUGE I ŽELEZNIČKE STANICE SA MOSTOM PREKO REKE KOLUBARE U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O USVAJANJU ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA RODITELJA USTANOVA SA PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA ŠKOLSKU 2022/23. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O SEDMOJ IZMENI ODLUKE O ZONIRANJU I UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO-KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC" U OBRENOVCU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex