Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 115 od 13.12.2018.)


 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE KULTURNI CENTAR SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU GASOVODNE MREŽE SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU PROGRAMA RADA USTANOVE KULTURE - KULTURNI CENTAR SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA KABLOVSKA DISTRIBUCIJA, SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH I DRUGIH DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE SURČIN ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNAMA CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO REKREATIVNO POSLOVNI CENTAR "MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN U OSNIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SURČIN U OSNIVANJU ("Sl. list grada Beograda", br. 115/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex