Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 114/2022 od 27.12.2022.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2022. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU SA KADROVSKIM PLANOM GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • KADROVSKI PLAN GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA UK "PAROBROD" ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA UK "PAROBROD" ZA 2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex