Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 114/2020 od 06.10.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • ODLUKA O STALNOJ MANIFESTACIJI "BUDUĆNOST VOŽDOVCA" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPORTSKI CENTAR VOŽDOVAC" DOO BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "POSLOVNI CENTAR - VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVITELJA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA KOMISIJE ZA PROPISE, PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ORGANIZACIJU I NORMATIVNA AKTA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PRIVREDU, BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA URBANIZAM I KOMUNALNO-STAMBENE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ENERGETIKU, SAOBRAĆAJ I TELEKOMUNIKACIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA KULTURU I INFORMISANJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA MLADE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA OBRAZOVANJE, SPORT I OMLADINU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA POLJOPRIVREDU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU ČLANOVA ADMINISTRATIVNO-MANDATNE KOMISIJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU V. D. PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVITELJA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA "HUMANITARNE FONDACIJE - SRCEM ZA VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "VOŽDOVAČKI CENTAR - ŠUMICE" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ČLANOVIMA VEĆA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR - VOŽDOVAC" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE KULTURE "BELI POTOK" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA PREDSTAVNIKU OSNIVAČA U SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA "SPORTSKI CENTAR VOŽDOVAC" DOO BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex