Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 114 od 11.12.2018.)


 • ODLUKA O DODELI NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA DECI IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA KOJI SU NA GRADSKIM (OKRUŽNIM), REPUBLIČKIM, REGIONALNIM I MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA OSVOJILI NAGRADE ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • ODLUKA O IZMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE VRAČAR ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "OLIMP - ZVEZDARA" ZA 2019. GODINU SA OČEKIVANIM OSTVARENJEM PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA USTANOVE KULTURE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD "STARI GRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex