Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 107/2021 od 19.11.2021.)


  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA PREDŠKOLSKE USTANOVE SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA OSNOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA RODITELJA SREDNJIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex