Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 107 od 23.11.2018.)


 • ODLUKA O DODELI ZVANJA POČASNI GRAĐANIN GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • ODLUKA O JEDNOKRATNOM ODRICANJU OD NAKNADA ZA RAD ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • ODLUKA O TREĆEM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IZBORU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)
 • ZAKLJUČAK O PRISTUPANJU PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex