Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 106/2021 od 17.11.2021.)


  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC PRE ISTEKA VREMENA NA KOJE JE IZABRANA ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2021. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN" ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • ODLUKA ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • ODLUKA O PRISTUPANJU PRIVREDNOM DRUŠTVU REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "EKOTAMNAVA" DOO UB IZ UBA ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIROSLAV ANTIĆ", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex