Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 106 od 20.11.2018.)


  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O CENAMA USLUGA NA SKUPOVIMA PIJAČNIH TEZGI I PRIVREMENIM OBJEKTIMA, NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE SPORTSKIH I DRUGIH OBJEKATA I CENAMA OSTALIH USLUGA KOJE PRUŽA GRADSKA OPŠTINA PALILULA U VEZI SA UPRAVLJANJEM POKRETNOM I NEPOKRETNOM IMOVINOM ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2018)
  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE PALILULA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE BARAJEVO ("Sl. list grada Beograda", br. 106/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex