Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 104 od 26.12.2017.)


 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH, INTERNO RASELJENIH LICA I LICA DRUGIH MIGRANTSKIH GRUPA U GRADSKOJ OPŠTINI NOVI BEOGRAD ZA PERIOD 2018-2021. ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ODLUKA O OKONČANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI PROSTOR" - OPŠTINA NOVI BEOGRAD - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ODLUKA O RASPODELI LIKVIDACIONOG OSTATKA JP "POSLOVNI PROSTOR" - OPŠTINA NOVI BEOGRAD U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. PREDSEDNIKA MESNE ZAJEDNICE "STUDENTSKI GRAD" GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O OBRAZOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD U STALNOM SASTAVU ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZJAVE LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA JP "POSLOVNI PROSTOR" - OPŠTINA NOVI BEOGRAD - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVEŠTAJA O SPROVEDENOM POSTUPKU LIKVIDACIJE JP "POSLOVNI PROSTOR" - OPŠTINA NOVI BEOGRAD - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU ZAVRŠNOG LIKVIDACIONOG BILANSA JP "POSLOVNI PROSTOR" - OPŠTINA NOVI BEOGRAD - U LIKVIDACIJI ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex