Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 103 od 25.12.2017.)


 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O DODELI NAGRADA I JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU ZAKUPACA STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ČIJI JE KORISNIK GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC OBAVEZE PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA PERIOD MAJ 2014 - MAJ 2016. GODINE, POPLAVLJENIH 16. MAJA 2014. GODINE, ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE, SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "GROČANSKI KOMUNALAC" ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "PIJACE I ZELENILO GROCKA" ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O PRVOJ IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA IZGRADNJU OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "GROČANSKI KOMUNALAC" ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)
 • REŠENJE O TREĆOJ IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ("Sl. list grada Beograda", br.103/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex