Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 100 od 29.10.2018.)


 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST MEMORANDUMA O RAZVOJU ODNOSA PRIJATELJSKE RAZMENE I SARADNJE IZMEĐU GRČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE ZA INDUSTRIJU, TURIZAM I MALA I SREDNJA PREDUZEĆA SEVERNE GRČKE, SOLUN, REPUBLIKA GRČKA I TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, GRAD BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA, PROJEKATA I AKTIVNOSTI KORISNIKA BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SURČIN U 2019. I 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRADSKU OPŠTINU SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA UDRUŽENJA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU PROVINCIJE ZHEJIANG, GRADA LISHUI, NARODNA REPUBLIKA KINA I GRADA BEOGRADA, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC, REPUBLIKA SRBIJA ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • REŠENJE ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA GREJANJA KOJE PRUŽA JP "TOPLIFIKACIJA" LAZAREVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI SPORTA I REKREACIJE, SURČIN ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA VEĆA GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
 • ZAKLJUČAK ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex