Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 1/2023 od 17.01.2023.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2023)
  • ANEKS XII KOLEKTIVNOG UGOVORA ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2023)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "UJEDINJENE NACIJE", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2023)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "OSLOBODIOCI BEOGRADA", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2023)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MALOG POZORIŠTA "DUŠKO RADOVIĆ" ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2023)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex