Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 1/2022 od 17.01.2022.)


  • ANEKS XI KOLEKTIVNOG UGOVORA ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2022)
  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKO-KULTURNOG CENTRA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex