Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 1/2021 od 12.01.2021.)


  • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DRAGAN HERCOG", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2021)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBRENOVAC" IZ OBRENOVCA O IZMENI CENOVNIKA OSNOVNIH I OSTALIH KOMUNALNIH PROIZVODA I USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex