Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 9 od 02.10.2017.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI NA IMPLEMENTACIJI PROJEKTA "UPRAVLJANJE SLIVOM REKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DRŽAVE KATAR O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA LOKALNE UPRAVE I ŽIVOTNE SREDINE DRŽAVE KATAR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA DRŽAVE KATAR O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA LOKALNE UPRAVE I ŽIVOTNE SREDINE DRŽAVE KATAR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGAL O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O ZAŠTITI RATNIH GROBOVA I VOJNIH MEMORIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH, SA STATUTOM REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O STATUSU I FUNKCIJAMA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex