Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 8/2020 od 31.12.2020.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE O ZAJEDNIČKOM KORIŠĆENJU PROSTORIJA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA DVE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I JAPANA O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (IZGRADNJA AUTOPUTA E-80 NIŠ-MERDARE, DEONICA NIŠ-PLOČNIK, FAZA 1) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O KINEMATOGRAFSKOJ KOPRODUKCIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex