Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 8 od 18.06.2018.)


  • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZMEĐU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA JAVNU UPRAVU REPUBLIKE SLOVENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU DODATNOG PROTOKOLA EVROPSKOJ POVELJI O LOKALNOJ SAMOUPRAVI O PRAVU DA SE UČESTVUJE U POSLOVIMA LOKALNIH VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex