Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 7/2022 od 28.12.2022.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I INSTITUTA ZA DIPLOMATSKE STUDIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I MEĐUNARODNE SARADNJE DRŽAVE LIBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU DRUGOG DODATNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O VISOKOTEHNOLOŠKOM KRIMINALU O POJAČANOJ SARADNJI I OTKRIVANJU ELEKTRONSKIH DOKAZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I SPOLJNE TRGOVINE MAĐARSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZIL O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PRAVNOJ I SUDSKOJ SARADNJI U GRAĐANSKIM I TRGOVINSKIM STVARIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O TRANSFERU OSUĐENIH LICA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZRUČENJU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex