Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 7 od 28.12.2020.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I REPUBLICI SEVERNOJ MAKEDONIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA POVEZANE ŠKOLE U SRBIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE KOJI ŽIVE U ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU SA ČLANOVIMA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O SARADNJI U OBLASTI SPROVOĐENJA PRIORITETNIH PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE O UZAJAMNOM PUTOVANJU DRŽAVLJANA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE HONG KONGA SPECIJANOG ADMINISTRATIVNOG REGIONA NARODNE REPUBLIKE KINE O OTKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE I IZBEGAVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKIM NABAVKAMA MEDICINSKIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex