Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 7 od 27.06.2019.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE CARINA NARODNE REPUBLIKE KINE O SARADNJI NA UVOZU I IZVOZU PREHRAMBENIH PROIZVODA I BEZBEDNOSTI HRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA AFRIČKIH INTEGRACIJA I TOGOANACA U INOSTRANSTVU REPUBLIKE TOGO ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA REPUBLIKE MADAGASKAR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU STRANA POTPISNICA KONVENCIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI U JUGOISTOČNOJ EVROPI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU USTAVA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA CIVILNU ZAŠTITU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE CARINA NARODNE REPUBLIKE KINE O INSPEKCIJSKIM I KARANTINSKIM ZAHTEVIMA ZA IZVOZ MLEČNIH PROIZVODA IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE CARINA NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA SVINJSKO MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)
  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE NIKARAGVE O USPOSTAVLJANJU MEHANIZMA POLITIČKIH KONSULTACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 7/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex