Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 6/2022 od 12.12.2022.)


  • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O FINANSIJSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE O PRAVILIMA ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA III) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT ČISTE ENERGIJE I ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PRIJATELJSKIM ODNOSIMA I SARADNJI U OBLASTI STRATEŠKOG PARTNERSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2022)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG PROTOKOLA O FINANSIJSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠPANIJE U OBLASTI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex