Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 6 od 30.11.2020.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA DECE I DRUGIH ČLANOVA PORODICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROGRAMA SARADNJE U SFERI OBRAZOVANJA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE ŠRI LANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2025 (2019) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROGRAMSKI ZAJAM – ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADAMA CENTRALNE VLASTI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2026 (2019) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROGRAMSKI ZAJAM – VODOSNABDEVANJE I POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2053 (2020) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA – PODRŠKA NAPORIMA REPUBLIKE SRBIJE NA UBLAŽAVANJU PANDEMIJE COVID-19 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I REPUBLIKE SRBIJE ("ZAJMOPRIMAC") KOJU PREDSTAVLJA MINISTAR FINANSIJA ZA PROJEKAT "ENERGETSKA EFIKASNOST U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE, FAZA II" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI ("KFW") I REPUBLIKE SRBIJE ("ZAJMOPRIMAC") KOJU PREDSTAVLJA MINISTAR FINANSIJA ZA PROJEKAT "REHABILITACIJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U SRBIJI, FAZA V" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT "HITAN ODGOVOR REPUBLIKE SRBIJE NA COVID-19") IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex