Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 6 od 23.05.2019.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA LJUDSKE RESURSE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, VLADE REPUBLIKE BUGARSKE, VLADE REPUBLIKE GRČKE I VLADE RUMUNIJE O OSNIVANJU INICIJALNOG ORGANIZACIONOG KOMITETA ZA PODNOŠENJE ZAJEDNIČKIH KANDIDATURA ZA EVROPSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2028. I SVETSKO PRVENSTVO U FUDBALU 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA GRUZIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETIKE REPUBLIKE GRČKE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE KOJA SE ODNOSI NA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE U POLJOPRIVREDI (KONVENCIJA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA BR. 184) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I SPECIJALNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O AKTIVNOSTIMA FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I INSTITUCIJE PROPARCO U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LITVANIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE REPUBLIKE O REGULISANJU DUGA REPUBLIKE SRBIJE PREMA ČEŠKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • 0OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA O OSNIVANJU TRANSPORTNE ZAJEDNICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA PARTNERSTVO ZA LOKALNI RAZVOJ IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA – OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI LOKALNE INFRASTRUKTURE, IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1981 (2018) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE JAVNOG SEKTORA – UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT MODERNIZACIJE PORESKE ADMINISTRACIJE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA TRGOVINE I SAOBRAĆAJA ZAPADNOG BALKANA UZ PRIMENU VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA USLUGA ELEKTRONSKE UPRAVE) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT IZGRADNJE AUTOPUTA E-763, DEONICA PRELJINA−POŽEGA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT MODERNIZACIJE I REKONSTRUKCIJE MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNIČKE VEZE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, ZA DEONICU NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA), IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE, KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex