Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 6 od 17.06.2016.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE KOREJE O SARADNJI U OBLASTI E-UPRAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I INSTITUTA ZA DIPLOMATIJU I MEĐUNARODNE ODNOSE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE ALŽIR ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU AMANDMANA O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O FIZIČKOJ ZAŠTITI NUKLEARNOG MATERIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADA REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LIBAN O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SPECIJALNIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FINSKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA, KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ILI MISIJAMA PRI MEĐUNARODNIM VLADINIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TUNIS ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • OKVIRNI PROTOKOL ZA SARADNJU U OLAKŠAVANJU POSTUPKA I CARINJENJU IZMEĐU KINESKE, MAĐARSKE, SRPSKE I MAKEDONSKE CARINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA I NACIONALNE BIBLIOTEKE ALŽIRA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)
 • SPORAZUM O BESPOVRATNOJ POMOĆI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex