Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5/2022 od 01.12.2022.)


  • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O BILATERALNIM POLITIČKIM KONSULTACIJAMA IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE MALDIVI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2022)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU PRESTANKA VAŽENJA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE REPUBLIKE TUNISA O UKIDANJU VIZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2022)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O USTUPANJU IMOVINSKIH PRAVA NAD ZGRADOM "LUĆAFRUL" RUMUNIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2022)
  • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O USTUPANJU IMOVINSKIH PRAVA NAD ZGRADOM "LUĆAFARUL" RUMUNIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex