Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5/2021 od 17.03.2021.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O STATUSU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE O AKCIJAMA KOJE SPROVODI EVROPSKA AGENCIJA ZA GRANIČNU I OBALSKU STRAŽU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE PALESTINE U OBLASTI BEZBEDNOSNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2021)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O TRGOVINI ŽITARICAMA,1995 ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex