Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 07.09.2020.)


 • ARANŽMAN IZMEĐU NADLEŽNIH ORGANA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ANEKSA 1 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O KONTROLI I ŽIGOSANJU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA SA ANEKSIMA I I II ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MARAKEŠKOG UGOVORA ZA OMOGUĆAVANJE PRISTUPA OBJAVLJENIM DELIMA OD STRANE LICA KOJA SU SLEPA, SLABOVIDA ILI NA DRUGI NAČIN ONEMOGUĆENA DA KORISTE ŠTAMPANE MATERIJALE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA UNUTRAŠNJU BEZBEDNOST SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O UNAPREĐENJU SARADNJE U CILJU SPREČAVANJA PUTOVANJA TERORISTA I BORBE PROTIV NEZAKONITIH MIGRACIJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O ZAPOŠLJAVANJU IZDRŽAVANIH LICA ČLANOVA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE SA PROTOKOLOM O IZMENAMA I DOPUNAMA MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O ODREĐIVANJU TROMEĐNE GRANIČNE TAČKE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O UGOVORU O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU ROBE (CMR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZ PARIZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA SARADNJU U SPROVOĐENJU ZAKONA O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ODREĐENIH ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I USLUGA SERTIFKOVANJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE KOJE SE PRUŽAJU U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI NA IZGRADNJI, UPRAVLJANJU, ODRŽAVANJU, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI GASOVODA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA KOJI PRELAZI PREKO DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD PRIRODNIH I IZAZVANIH KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O USPOSTAVLJANJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA MIRATOVAC–LOJANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA IZDRŽAVANIH LICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, VOJNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • ODLUKA BR. 1/2018 ESAA ZAJEDNIČKOG KOMITETA OD 3. MAJA 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)
 • SPORAZUM O DONACIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex