Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 30.04.2019.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE, SPORTA, KULTURE I UMETNOSTI GRENADE I MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ZA KLIMATSKE PROMENE I ŽIVOTNU SREDINU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O VETERINARSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O OSNIVANJU EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I VODA REPUBLIKE BUGARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITNE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA I SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE, ODLUKE BROJ 1/2017 ZAJEDNIČKOG KOMITETA I PROTOKOLA III O TRGOVINI USLUGAMA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA O PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM GRANIČNOM PRELAZU JABUKA (REPUBLIKA SRBIJA) – RANČE (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM GRANIČNOM PRELAZU ŠPILJANI (REPUBLIKA SRBIJA) – DRAČENOVAC (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUNARODNOM ŽELEZNIČKOM GRANIČNOM PRELAZU PRIJEPOLJE (REPUBLIKA SRBIJA) – VRBNICA – BIJELO POLJE (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O OTVARANJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA GODOVO (REPUBLIKA SRBIJA) – VUČA (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O OTVARANJU ZAJEDNIČKOG GRANIČNOG PRELAZA GRANICE (REPUBLIKA SRBIJA) – ČEMERNO (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O REGULISANJU REŽIMA POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KANADE O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O GRANIČNOJ KONTROLI U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O BAVLJENJU PLAĆENOM DELATNOŠĆU ČLANOVA PORODICE ČLANOVA ZVANIČNIH PREDSTAVNIŠTAVA DVE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM GRANIČNOM PRELAZU GOSTUN (REPUBLIKA SRBIJA) – DOBRAKOVO (CRNA GORA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • OBAVEŠTENJE O PRESTANKU VAŽENJA SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I RONDEX FINANCE, INC. O REGULISANJU NEIZMIRENOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PREMA RONDEX FINANCE, INC. IZ PERIODA KLIRINŠKOG NAČINA PLAĆANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O AKTIVNOSTIMA FRANCUSKE AGENCIJE ZA RAZVOJ I INSTITUCIJE PROPARCO U SRBIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O REGULISANJU DUGA REPUBLIKE SRBIJE PREMA ČEŠKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2019)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex