Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 5 od 04.08.2017.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU KONVENCIJE O EVROPSKOM ŠUMARSKOM INSTITUTU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RUMUNIJE O FORMIRANJU I AKTIVNOSTIMA MEŠOVITIH PATROLA DUŽ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KATAR O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE O POLICIJSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG I DRUGIH VIDOVA KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O OSNIVANJU FONDA ZA ZAPADNI BALKAN SA STATUTOM FONDA ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJU NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA RUMUNIJE O FORMIRANJU I AKTIVNOSTIMA MEŠOVITIH PATROLA DUŽ ZAJEDNIČKE DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • PROTOKOL O SARADNJI NA RAZVOJU SRPSKO-KINESKOG INDUSTRIJSKOG PARKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)
 • SPORAZUM O PRIVREDNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex