Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4/2023 od 01.08.2023.)


 • IZMENE I DOPUNE 37, 38 I 39 CARINSKE KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM PREVOZU ROBE NA OSNOVU ISPRAVE MDP (KARNETA TIR) (KONVENCIJA TIR, 1975)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE MALDIVI O SARADNJI U OBLASTI DIPLOMATSKOG OBRAZOVANJA
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA, EVROPSKE UNIJE I SARADNJE KRALJEVINE ŠPANIJE ZA RAZVOJ VEĆE SARADNJE U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OMLADINE, SPORTA I OSNAŽIVANJA ZAJEDNICE REPUBLIKE MALDIVI
 • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA IZMEĐU MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SEKRETARIJATA ZA EVROPSKE POSLOVE VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA DIGITALNOG RAZVOJA I SAOBRAĆAJA REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O PRIZNAVANJU OVLAŠĆENJA U SKLADU SA PROPISOM 1/10 MEĐUNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIMA ZA OBUKU, IZDAVANJE UVERENJE I VRŠENJE BRODSKE STRAŽE POMORACA IZ 1978. GODINE SA IZMENAMA I DOPUNAMA
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O GRANIČNOJ KONTROLI U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE O VOJNOJ SARADNJI
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽANA O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O OSNIVANJU KULTURNO-INFORMATIVNIH CENTARA U SKOPLJU I BEOGRADU
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU NA ZAPADNOM BALKANU
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA ZA DOKTORE MEDICINE, DOKTORE STOMATOLOGIJE I ARHITEKTE U KONTEKSTU CENTRALNO-EVROPSKOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O SLOBODNOM KRETANJU SA LIČNIM KARTAMA NA ZAPADNOM BALKANU
 • ODLUKA BROJ 1/2022 ZAJEDNIČKOG KOMITETA EU I ZEMALJA ZAJEDNIČKOG TRANZITA OSNOVANOG KONVENCIJOM O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM OD 20. MAJA 1987. GODINE OD 25. AVGUSTA 2022. U VEZI SA POZIVOM UPUĆENIM UKRAJINI DA PRISTUPI TOJ KONVENCIJI
 • ODLUKA BROJ 1/2022 ZAJEDNIČKOG KOMITETEA EU-ZZT OSNOVANOG KONVENCIJOM O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987. GODINE OD 25. AVGUSTA 2022. GODINE U VEZI SA IZMENAMA ZAHTEVA U POGLEDU ELEMENATA PODATAKA ZA TRANZITNE DEKLARACIJE I PRAVILA O ADMINSTRATIVNOJ POMOĆI U DODACIMA I, IIIA I IV KONVENCIJE O ZAJEDNIKOM TRAZITNOM POSTUPKU
 • ODLUKA BROJ 2/2022 ZAJEDNIČKOG KOMITETA EU-ZZT OSNOVANOG KONVENCIJOM O ZAJEDNIČKOM TRANZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987. GODINE OD 25. AVGUSTA 2022. GODINE U VEZI SA POZIVOM UKRAJINI DA PRISTUPI TOJ KONVENCIJI
 • ODLUKA BROJ 3/2022 ZAJEDNIČKOG KOMITETA EU-ZZT OSNOVANOG KONVENCIJOM O ZAJEDNIČKOM TRAZITNOM POSTUPKU OD 20. MAJA 1987. GODINE OD 29. SEPTEMBRA 2022. GODINE KOJOM SE MENJA TA KONVENCIJA
 • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ANGOLE O SUKCESIJI BILATERALNIH SPORAZUMA ZAKLJUČENIH IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I NARODNE REPUBLIKE ANGOLE
 • PROTOKOL O NASTAVKU VAŽENJA BILATERALNIH SPORAZUMA ZAKLJUČENIH SA SOCIJALISTIČKOM FEDERATIVNOM REPUBLIKOM JUGOSLAVIJOM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GABON
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE BOLIVARSKE REPUBLIKE VENECUELE O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O POTVRĐIVANJU MULTILATERALNE KONVENCIJE ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 1981 ADD 1 (2022) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE – ZAJAM ZA FINANSIRANJE JAVNOG ZDRAVSTVENOG SEKTORA (PFF)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA O ZAJMU LD 2114 (2022) IZMEĐU BANKE ZA RAZVOJ SAVETA EVROPE I REPUBLIKE SRBIJE – PROJEKTNI ZAJAM – ZATVORSKI OBJEKTI U KRUŠEVCU I SREMSKOJ MITROVICI
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT RAZVOJA TRŽIŠTA KAPITALA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PROJEKAT UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA ZA ZELENU TRANZICIJU) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (PRVI ZAJAM ZA RAZVOJNU POLITIKU ZELENOG RASTA U REPUBLICI SRBIJI) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA KOJI SE ODNOSI NA MIGA UGOVOR O KREDITU U IZNOSU DO 400.000.000 EVRA, OD 10. DECEMBRA 2021. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA KAO ZAJMOPRIMCA I J.P. MORGAN AG KAO AGENTOM I JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH KAO PRVOBITNIM MANDATNIM VODEĆIM ARANŽEROM I CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG I SANTANDER BANK N.A. KAO MANDATNIM VODEĆIM ARANŽERIMA I CAIXABANK, S.A. I UBS SWITZERLAND AG KAO VODEĆIM ARANŽERIMA I BANCO SANTANDER, S.A., CAIXABANK, S.A., CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH, RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG I UBS SWITZERLAND AG KAO PRVOBITNIM ZAJMODAVCIMA, KOJI SE ODNOSI NA NEOBEZBEĐENI ZAJAM U CILJU FINANSIRANJA ODREĐENIH GRAĐEVINSKIH USLUGA OD STRANE BECHTEL ENKA UK LIMITED, KOJI POSLUJE U SRBIJI PREKO BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK BEOGRAD ZA POTREBE PRIVREDNOG DRUŠTVA "KORIDORI SRBIJE" D.O.O. BEOGRAD U VEZI SA IZGRADNJOM INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-761 DEONICE POJATE – PRELJINA (MORAVSKI KORIDOR)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU U IZNOSU OD 300.000.000 EVRA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, MERILL LYNCH INTERNATIONAL, KAO ARANŽERA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA NAVEDENIH U PRILOGU 1, KAO PRVOBITNIH ZAJMODAVACA I GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED, KAO AGENTA
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (PROJEKAT NAUKA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SEKTORSKOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE O MEHANIZMIMA PRIMENE FINANSIJSKE POMOĆI UNIJE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ U OBLASTI PODRŠKE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA (IPARD III)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex