Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4/2022 od 14.11.2022.)


 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPORTA, KULTURE I OMLADINE KRALJEVINE ESVATINI O SARADNJI U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I KOSTARIKANSKOG INSTITUTA ZA SPORT I REKREACIJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I NACIONALNOG INSTITUTA ZA SPORT, FIZIČKO VASPITANJE I REKREACIJU REPUBLIKE KUBE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTIMA OMLADINE I SPORTA IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA BOLIVARSKE REPUBLIKE VENECUELE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I DIPLOMATSKE AKADEMIJE ANVAR GARGAŠ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU DIPLOMATSKE AKADEMIJE MINISTARTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I VIŠEG INSTITUTA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE "RAUL ROA GARSIJA" MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE KUBE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU ANEKSA BR. 3 SPORAZUMA O EKONOMSKO-TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SPROVOĐENJU ZAJEDNIČKIH POLICIJSKIH PATROLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU OPŠTEG SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BURUNDI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KIPAR O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE OD KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O BEZBEDNOSNOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • OPŠTI SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BURUNDI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI SPORTA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE KUVAJT ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI SPORTA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HONDURAS ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI I REPUBLIKE SRBIJE ZA PROGRAM "VODOSNABDEVANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINAMA SREDNJE VELIČINE U SRBIJI VI (FAZA II)" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O KREDITU U IZNOSU DO 79.916.833,43 EVRA OSIGURANOG KOD CHINA EXPORT & CREDIT INSURANCE CORPORATION ZA FINANSIRANJE UKLANJANJA STAROG MOSTA NA SAVI I IZGRADNJU NOVOG ČELIČNOG LUČNOG MOSTA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, KOJU ZASTUPA VLADA REPUBLIKE SRBIJE, POSTUPAJUĆI PREKO MINISTARSTVA FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA, BNP PARIBAS SA KAO ARANŽERA, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV I BNP PARIBAS SA KAO PRVOBITNIH ZAJMODAVACA I BNP PARIBAS SA, KAO AGENTA, UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA BR. 1 OD 19. MAJA 2022. GODINE I UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA BR. 2 OD 20. OKTOBRA 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA ZA FINANSIRANJE PODRŠKE BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex