Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 05.03.2020.)


 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA 1 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU ANEKSA BR. 3 SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI U OBLASTI INFRASTRUKTURE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O KONTROLI I ŽIGOSANJU PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA SA ANEKSIMA I I II ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU IZDRŽAVANJA DECE I DRUGIH ČLANOVA PORODICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O ZAPOŠLJAVANJU IZDRŽAVANIH LICA ČLANOVA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE SA PROTOKOLOM O IZMENAMA I DOPUNAMA MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O SARADNJI U BORBI PROTIV KORUPCIJE U OKVIRU ANTIKORUPCIJSKE INICIJATIVE JUGOISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG VOJNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA KONVENCIJE O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA AUTOMATSKU OBRADU LIČNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODREĐIVANJU TROMEĐNE GRANIČNE TAČKE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE, CRNE GORE I BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA OSTALIH STRANA INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE O DOGOVORIMA SA ZEMLJOM DOMAĆINOM O SEKRETARIJATU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ODREĐENIH ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA KOJE SE PRUŽAJU U REPUBLICI SRBIJI I USLUGA SERTIFIKOVANJA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE KOJE SE PRUŽAJU U CRNOJ GORI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRENADE O EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO O TRGOVINSKOJ I EKONOMSKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI NA IZGRADNJI, UPRAVLJANJU, ODRŽAVANJU, REKONSTRUKCIJI I SANACIJI GASOVODA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA KOJI PRELAZI PREKO DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA I SLIVOVIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽANA O SARADNJI U OBLASTI BILJNOG KARANTINA I ZAŠTITE BILJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE NIKARAGVE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I ZVANIČNIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE O IZMENI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNANJU VOZAČKIH DOZVOLA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O SARADNJI U OBLASTI VETERINARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PREKOGRANIČNIM VODAMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA IZDRŽAVANIH LICA DIPLOMATSKOG, KONZULARNOG, VOJNOG, ADMINISTRATIVNOG I TEHNIČKOG OSOBLJA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O BAVLJENJU PLAĆENIM POSLOVIMA ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENIH U NJIHOVIM DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O BEZBEDNOSNOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O INDUSTRIJI I TEHNOLOGIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI VODA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KOMONVELTA DOMINIKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU (PROGRAM ZA OTPORNOST NA KLIMATSKE PROMENE I NAVODNJAVANJE U SRBIJI – FAZA I) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O UGOVORU ZA MEĐUNARODNI PREVOZ ROBE DRUMOM (CMR) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex