Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 03.05.2018.)


  • AMANDMAN SPORAZUMA O DONACIJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE ZA FINANSIRANJE PRETHODNIH STUDIJA IZVODLJIVOSTI PROJEKTA BEOGRADSKOG METROA POTPISANOG 20. APRILA 2012. GODINE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU RADNOG ARANŽMANA IZMEĐU MUP REPUBLIKE SRBIJE I AGENCIJE EVROPSKE UNIJE ZA OBUKU ORGANA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA (CEPOL) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE O SARADNJI U OBLASTI VAZDUHOPLOVSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GRČKE O SARADNJI U OKVIRU ATINSKOG MULTINACIONALNOG STRATEŠKO-POMORSKOG KOORDINACIONOG CENTRA ("AMSCC") ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)
  • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DRŽAVE IZRAEL U VEZI SA VOJNOM, ODBRAMBENOM I ODBRAMBENO-INDUSTRIJSKOM SARADNJOM ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex