Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 30.05.2017.)


 • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O USPOSTAVLJANJU POLITIČKIH KONSULTACIJA O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA IZMEĐU MINISTARSTAVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE IRAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O OBNOVI SPOMENIKA ZAHVALNOSTI FRANCUSKOJ U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH NACIJA O PRUŽANJU DOPRINOSA U RESURSIMA MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRISANOJ MISIJI UJEDINJENIH NACIJA ZA STABILIZACIJU U CENTRALNOAFRIČKOJ REPUBLICI (MINUSCA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGAL O ZAPOŠLJAVANJU ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKOG I KONZULARNOG OSOBLJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE, SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE, VLADE CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O OSNIVANJU BALKANSKIH VOJNOMEDICINSKIH SNAGA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE O ZAŠTITI RATNIH GROBOVA I VOJNIH MEMORIJALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KIRGISKE REPUBLIKE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O VOJNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O BAVLJENJU PLAĆENOM DELATNOŠĆU ČLANOVA PORODICE ČLANOVA ZVANIČNIH PREDSTAVNIŠTAVA DVE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE GVATEMALE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PRENOSU NADLEŽNOSTI ZA PRUŽANJE USLUGA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE IRAKA O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O OBAVLJANJU PLAĆENE DELATNOSTI ČLANOVA PORODICE ČLANOVA DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SPECIJALNE ADMINISTRATIVNE REGIJE HONG KONG NARODNE REPUBLIKE KINE O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZ PARIZA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU, ZAKLJUČENOG RAZMENOM NOTA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O OSNIVANJU REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH, SA STATUTOM REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNJU MLADIH ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STATUSU I FUNKCIJAMA MEĐUNARODNE KOMISIJE ZA NESTALA LICA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex