Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori

(broj 4 od 06.03.2015.)


  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2015)
  • OBAVEŠTENJE O DATUMU STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ITALIJE O KREDITU ZA REALIZACIJU PROGRAMA "KREDIT ZA POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA PREKO DOMAĆEG BANKARSKOG SEKTORA I PODRŠKU LOKALNOM RAZVOJU KROZ JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2015)
  • PROTOKOL IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE O SPROVOĐENJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 4/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex